Digitaal leren op het Trinitas College


Digitaal leren
De digitale wereld gaat niet aan onze school voorbij. Steeds meer leerstof en lesmethodes worden digitaal aangeboden. Daarnaast wordt ook de elektronische leeromgeving (elo) op onze school steeds intensiever binnen het leerproces ingezet. Deze ontwikkeling sluit aan bij onze visie, waarin we belang hechten aan eigentijds, inspirerend en gevarieerd onderwijs. Op deze manier bereiden we onze leerlingen voor op een succesvolle stap naar het vervolgonderwijs, waar digitaal leren veelal praktijk is.

Notebooks op het Trinitas College
Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken we in de brugklassen van het Trinitas College met een notebook voor iedere leerling. Vanuit de brugklas nemen de leerlingen hun notebook mee naar de volgende leerjaren, waardoor over enige jaren alle leerlingen over een notebook beschikken. Op Han Fortmann én Johannes Bosco zorgen we er zo voor dat digitalisering een ondersteuning wordt voor ons onderwijs in alle leerjaren. Het apparaat is eigendom van de leerling. Zowel thuis als op school hebben de leerlingen toegang tot hun bestanden en schoolmateriaal en kan er gebruik gemaakt worden van alle mogelijkheden van Office 365.

Aanschaf notebook
U kunt zelf een notebook voor uw kind aanschaffen, mits het voldoet aan de vereiste specificaties om binnen onze digitale omgeving gebruik te kunnen maken van alle faciliteiten. Indien u dat wenst, kunt u ook via school een notebook aanschaffen. Omdat de digitale wereld voortdurend in ontwikkeling is en we een scherp aanbod willen doen, kunnen we u op dit moment nog niet exact alle informatie hierover geven. We informeren u tijdens de verschillende informatieavonden en in de weken daarna over dat aanbod, de prijzen en de financieringsmogelijkheden. Daarnaast bieden we u een aantrekkelijk servicepakket met garantie en reparatieservice, waaraan we als school ook een financiële bijdrage zullen leveren.

We streven naar een vergelijkbaar aanbod als voor de brugklassers van 2017-2018 en hun ouders.
Het aanbod bestond toen in grote lijnen uit:

 • de keuze uit twee modellen notebooks speciaal voor het onderwijs, voorzien van bijbehorende software en geleverd in een hardcoverdraagtas
 • de mogelijkheid om het notebook ineens te betalen of gespreid over 48 maanden
 • een servicepakket met een financiële bijdrage van het Trinitas College bestaande uit:
  • garantie
  • service en helpdesk van de leverancier op school, met een vervangend notebook bij langdurige reparatie
  • het softwarepakket Microsoft Office 365 (met o.a. de programma’s Word, Excel, OneNote en PowerPoint), ook beschikbaar voor meerdere apparaten thuis en een grote eigen opslagruimte met een capaciteit van 1 Terabyte.

Met de aanschaf van een notebook vanuit de school verzekert u zich van een goed werkend apparaat speciaal gericht op het onderwijs en gebruik door leerlingen, met een optimaal aanvullend servicepakket.

Algemeen geldt:

 • De leerling mag ook een eigen notebook meebrengen indien deze voldoet aan bepaalde technische specificaties, zodat er op school mee gewerkt kan worden.
 • Voor ouders die aantoonbaar minder draagkrachtig zijn bestaat er een betalingsregeling.
 • Bij principiële bezwaren tegen de aanschaf van een notebook wordt een passende oplossing gezocht.

Steven Mijnsbergen, adjunct-directeur Han Fortmann, s.mijnsbergen@trinitascollege.nl - (072) 5710144
Aad de Vries, adjunct-directeur Johannes Bosco, a.devries@trinitascollege.nl – (072) 5741021