De ONS-klas (Flyer)

De letters ONS staan voor Onderwijs Nieuwe Stijl. In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een projectklas, waarin er naast bepaalde reguliere lessen ook vakken in projectvorm worden aangeboden. De bij de projecten betrokken vakken koppelen hun leerdoelen aan een thema. Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn minimaal de helft van het aantal lessen twee docenten aanwezig. Zo kan er in deze klas onderwijs gegeven worden waarbij leerlingen samen leren op hun eigen niveau. In de ONS-klassen kunnen leerlingen worden geplaatst met een havo- of vwo-advies.

Meer lezen over de ONS-klassen? Klik hier.

Het is onze ambitie om volgend schooljaar een volgende stap te maken. We zullen u hierover verder informeren op de informatieavonden.