Toelatingsbeleid

Een leerling meldt zich schriftelijk aan in maart 2017 bij het Trinitas College. De plaatsingscommissie van het Trinitas College draagt zorg voor de definitieve inschrijving en voor plaatsing van de leerling in de meest passende schoolsoort, afdeling en locatie. Het advies van de basisschool speelt daarbij de leidende rol.

Plaatsingsmogelijkheden

  1. Leerlingen met een vmbo basis, kader, tl of tl/havo advies worden geplaatst in één van de afdelingen op de locatie Johannes Bosco.

  2. Voor leerlingen met een havo-advies geldt het volgende:
    Op beide locaties van het Trinitas College wordt havo-onderwijs verzorgd. Op de locatie Han Fortmann in de havo/vwo brugklas, waarbij het onderwijs op havo-vwo niveau is ingericht. Op de locatie Johannes Bosco in de tl/havo klas met onderwijs op tl/havo niveau. Met een havo-advies hebben ouders bij aanmelding de keuze naar welke locatie hun voorkeur uitgaat.*

  3. Voor de afdelingen gymnasium en tweetalig atheneum wordt een vwo-advies van de basisschool gevraagd.**

Procedure

Na de inschrijving wordt over het advies van elke leerling met de docent van groep 8 en/of de directeur van de basisschool gesproken. De leerling en zijn/haar ouders krijgen vóór de meivakantie schriftelijk bericht over de plaatsing.

Leerlingen die zich na 14 maart 2017 aanmelden voor de brugklas voor het schooljaar 2017-2018 worden op een wachtlijst geplaatst. Zij ontvangen zo spoedig mogelijk bericht over hun toelating.

Tussen 15 april en 15 mei 2017 neemt de basisschool de verplichte eindtoets af. Deze eindtoets levert aanvullende informatie op. Als het toetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies, heroverweegt de basisschool het schooladvies. Dit advies kán naar boven bijgesteld worden. Als het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype ligt, wordt het schooladvies niet aangepast. Indien het advies van een leerling naar aanleiding van de centrale eindtoets wordt verhoogd, informeert de basisschool vóór 1 juni 2017 het Trinitas College hierover.

*Indien er naar aanleiding van de centrale eindtoets sprake is van een naar havo verhoogd advies (van tl naar havo of van tl/havo naar havo), zal na overleg met de basisschool een adviserend gesprek plaatsvinden met de ouders over de plaatsing van de leerling op één van beide havo-stromen.

**Voor plaatsing in de tto-afdeling (atheneum) kan in voorkomende gevallen een gesprek met de leerling deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Als gevolg van gewijzigde wetgeving rond de overstap van primair naar voortgezet onderwijs is een aantal procedures veranderd. Meer hierover vindt u op http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl Indien deze wettelijke regeling verandert, zal het Trinitas College de gewijzigde regels in acht nemen.