Aanmelding

De inschrijfavonden voor het schooljaar 2017-2018 zijn op:
Maandagavond 13 maart 2017 19.00 tot 20.30 uur en
Dinsdagavond 14 maart 2017 19.00 tot 20.30 uur

Na de inschrijving vindt de informatieoverdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en het VO. Het is nog onderwerp van gesprek in welke periode van het schooljaar dit het beste kan plaatsvinden.
Meer informatie is te lezen bij 'Toelatingsbeleid'.

- Inschrijfformulier brugklas
- Talentkeuze formulier brugklas (voor TL en TL/Havo)