Aanmelding

De inschrijfavonden voor het schooljaar 2018-2019 zijn op:
Maandagavond 12 maart 2018 19.00 tot 20.30 uur en
Dinsdagavond 13 maart 2018 19.00 tot 20.30 uur

Na de inschrijving vindt de informatieoverdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en het VO. Het is nog onderwerp van gesprek in welke periode van het schooljaar dit het beste kan plaatsvinden.
Meer informatie is te lezen bij 'Toelatingsbeleid'.

- Inschrijfformulier brugklas wordt t.z.t. geplaatst
- Talentkeuze formulier brugklas (voor tl en tl/havo) wordt t.z.t. geplaatst