Toelatingsbeleid Trinitas College 2018-2019

Een leerling meldt zich schriftelijk aan in maart 2018 bij het Trinitas College. De plaatsingscommissie van het Trinitas College draagt zorg voor de definitieve inschrijving en voor plaatsing van de leerling in de meest passende schoolsoort, afdeling en locatie. Het advies van de basisschool speelt daarbij de leidende rol.

Plaatsingsmogelijkheden

  1. Leerlingen met een vmbo basis, basis/kader, kader, kader/tl, tl of tl/havo -advies worden geplaatst in één van de brugklassen op de locatie Johannes Bosco.

  2. Leerlingen met een havo, havo/vwo en vwo –advies worden geplaatst in één van de brugklassen op de locatie Han Fortmann.

  3. Voor leerlingen met een havo-advies geldt het volgende:
    Op beide locaties van het Trinitas College wordt havo-onderwijs verzorgd. Op de locatie Han Fortmann in de havo/vwo brugklas, waarbij het onderwijs op havo-vwo niveau is ingericht. Op de locatie Johannes Bosco in de tl/havo klas met onderwijs op tl-havo niveau. Met een havo-advies hebben ouders bij aanmelding de keuze naar welke locatie hun voorkeur uitgaat.*

  4. Voor de brugklassen gymnasium en tweetalig onderwijs wordt een vwo-advies van de basisschool gevraagd.**

Procedure

Na de inschrijving wordt over het advies van elke leerling met de docent van groep 8 en/of de directeur van de basisschool gesproken. De leerling en zijn/haar ouders krijgen vóór de meivakantie schriftelijk bericht over de plaatsing van hun zoon of dochter.

Tussen 15 april en 15 mei 2018 neemt de basisschool de verplichte eindtoets af. Deze eindtoets levert aanvullende informatie op. Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies. Dat advies kán naar boven bijgesteld worden. Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast.

Indien het advies wordt bijgesteld, krijgen ouders hiervan schriftelijk een bevestiging van de basisschool. Een bijgesteld advies kan gevolgen hebben voor plaatsing in het type brugklas en in geval van een havo-advies, voor de locatie. Ouders leveren dit bijgestelde advies vóór 31 mei 2018 in bij de gewenste vestiging van het Trinitas College.
Bij aanmelding of het doorgeven van een bijgesteld advies na 31 mei 2018, kan het voorkomen dat leerlingen niet in de gewenste opleiding geplaatst kunnen worden.

*Indien er naar aanleiding van de centrale eindtoets sprake is van een naar havo verhoogd advies (van tl naar havo of van tl/havo naar havo), kan na overleg met de basisschool een adviserend gesprek plaatsvinden met de ouders over de plaatsing van de leerling op één van beide havo-stromen.

**Voor plaatsing in de brugklas tweetalig onderwijs kan een gesprek met de leerling deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Als gevolg van gewijzigde wetgeving rond de overstap van primair- naar voortgezet onderwijs is een aantal procedures veranderd. Meer hierover vindt u op http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl. Indien de bovengenoemde wettelijke regeling wijzigt, zal het Trinitas College deze volgen.