Onderwijs op het Trinitas College


Op onze website treft u uitgebreide informatie aan over de beide locaties van het Trinitas College: Han Fortmann (havo, vwo) en Johannes Bosco (vmbo). Deze afdelingen staan echter niet op zichzelf; ze vormen samen één school. Tussen beide locaties bestaat een nauw contact. Onze leerlingen en hun ouders merken dit in de praktijk vooral door de invulling van het Trinitas-motto ‘Jouw talent telt’, de uitstekende doorstroommogelijkheden en het gebruik van het notebook op beide locaties.

Eén school
Maar ook in hun visie op onderwijs en de uitvoering ervan vormen Johannes Bosco en Han Fortmann duidelijk één school.

  • Op het hele Trinitas College staat de pedagogische relatie tussen leerling en docent centraal: gekend worden, er mogen zijn, vertrouwen en veiligheid zijn kernbegrippen.
  • Ons onderwijs wordt gegeven door mensen die niet alleen hun vak verstaan, maar ook goede begeleiders zijn bij het leren.
  • Ons onderwijs is actueel; in de lessen wordt samenhang tussen vakken en binnen vakgebieden zichtbaar gemaakt.
  • We bieden onze leerlingen veel keuzemogelijkheden om hen ook op deze manier te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
  • We houden in ons onderwijs en onze begeleiding rekening met verschillen tussen leerlingen.
  • We leiden onze leerlingen op voor een waardevol diploma, op het niveau dat het beste bij hen past.
  • We helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot zich verantwoordelijk voelende wereldburgers.