Kwaliteitszorg is een belangrijk onderwerp op het Trinitas College. We doen er alles aan om leerlingen te helpen hun schoolloopbaan via de meest optimale leerroute af te sluiten met een diploma dat bij hen past.

Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie houdt toezicht op alle scholen in Nederland en publiceert zijn bevindingen. Ook het Trinitas College wordt regelmatig bezocht. Sinds augustus 2008 heeft het Trinitas College voor alle afdelingen (vwo, havo, vmbo-tl, vmbo-kader, vmbo-basis) de inspectie-kwalificatie basisarrangement.
Hiermee wordt uitgedrukt dat de kwaliteit van het geboden onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving in orde is. Het Trinitas College heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs.
Op de website van de onderwijsinspectie, www.onderwijsinspectie.nl, zijn de meest actuele gegevens van onze resultaten te vinden.


Rekentoets uitslagen Trinitas College 2015-2016

HAVO

De resultaten van de rekentoets vertonen een stijgende lijn. Met een percentages voldoendes van 72% en het gegeven dat we met het resultaat in 2016 onder de 11 % beste havo-opleidingen vallen, zijn we erg tevreden.

VWO

Hoewel het resultaat iets minder is dan in 2015, horen we met een 7,7 en een percentage voldoendes van bijna 99% tot de 15% beste vwo-opleidingen. Ook hier worden onze ambities waar gemaakt.

VMBO-B


De resultaten van de rekentoets vertonen een stijgende lijn. Met een percentages voldoendes van bijna 68% en een gemiddelde van 6,1 behoren we tot de 34% beste vmbo-b-opleidingen.

VMBO-K

De resultaten van de rekentoets vertonen ook hier een stijgende lijn. Van een score op het landelijk gemiddelde, behoren we nu met een gemiddelde van 6,3 en een percentage voldoendes van bijna 80% tot de 30% beste vmbo-k-opleidingen.


VMBO-(G)T


Met een gemiddelde van 7,6 en een percentage voldoendes van bijna 97% valt onze vmbo-TL bij de beste 10%.

De conclusie is gerechtvaardigd dat we onze leerlingen op een goede manier voorbereiden op deze toets en we daarmee ruimschoots aan onze ambities voldoen.


Scholen op de Kaart
Scholen op de kaart is een project van de VO-raad waarbij allerlei cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld wordt in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO, onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd.

Hieronder is de informatie van de locaties van het Trinitas College te vinden. Een deel van de cijfermatige informatie daarin is per locatie geordend. Het venster 'bedrijfsvoering' bevat de Trinitas-cijfers. In de locatieoverzichten zijn deze gegevens bij beide dan ook gelijk. De betekenis van de cijfers is niet altijd op het eerste gezicht duidelijk.

Klik hier om de informatie te openen over het Han Fortmann.
Klik hier om de informatie te openen over de Johannes Bosco.

Klik hier om gegevens van andere scholen te zoeken.


EXAMENRESULTATEN van de afgelopen jaren (in procenten)

eerste getal: resultaat Trinitas College; tussen haakjes staan de landelijke resultaten

vwo

havo

vmbo tl

vmbo kl

vmbo bl

2012

91 (90)

91 (90)

98 (91)

93 (93)

91 (96)

2013

90 (92)

84 (88)

95 (92)

90 (93)

98 (97)

2014

84 (90)

80 (88)

96 (94)

95 (95)

100 (97)

2015

91 (92)84 (88)97 (94)100 (95)93 (98)

2016

88 (91)84 (89)94 (94)96 (96)94 (98)


Van het Han Fortmann heeft na het examen in 2016 zo'n 7% van 371 examenkandidaten de school zonder diploma verlaten. Van de Johannes Bosco was dat zo'n 1,6% van de 430 examenkandidaten. Deze leerlingen vervolgen hun onderwijscarrière elders en halen hun diploma bijvoorbeeld op het vavo (volwassenenonderwijs).