Missie / visie

Het Trinitas College is een rooms-katholieke scholengemeenschap waar alle leerlingen, ongeacht hun levensovertuiging, welkom zijn.

De school heeft twee vestigingen die elk in een nieuw gebouw gehuisvest zijn.
De locatie Han Fortmann (ruim 1900 leerlingen) biedt onderwijs voor de afdelingen gymnasium, atheneum, havo en tweetalig onderwijs (tto).
Op de locatie Johannes Bosco (ruim 1450 leerlingen) wordt het gehele vmbo aangeboden met alle leerwegen, inclusief een tl/havo-brugklas en het leerwegondersteunend onderwijs.
Beide schoolgebouwen zijn kleinschalig ingedeeld, zodat docenten en leerlingen elkaar kennen. Op onze scholengemeenschap speelt de mentor een belangrijke rol. Er is extra zorg en ondersteuning voor die leerlingen die dat (tijdelijk) nodig hebben.

Het Trinitas College biedt leerlingen een prettige en veilige omgeving met uitdagend, inspirerend en gevarieerd onderwijs. Het gaat ons erom dat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen, dat ze goede prestaties leveren en zich verder ontwikkelen tot sociale, zich verantwoordelijk voelende wereldburgers. Ons onderwijs is erop gericht dat onze leerlingen succesvolle leerders zijn in het vervolgonderwijs.

Leerlingen zijn verschillend en daar houden we rekening mee.
Respect voor elkaars verschillen vragen we ook van hen.

Er is veel persoonlijke aandacht en zorg. Iedere leerling heeft een eigen mentor. Er is hulp bij studieproblemen, dyslexie en persoonlijke problemen.
Bij de keuze voor zijn vervolgopleiding wordt de leerling begeleid door een decaan.

Onze missie en visie sluiten aan bij onze opvatting over de kerntaak van onderwijs.
Die is: jonge mensen ondersteunen om een betekenisvolle plek te kunnen innemen in de samenleving, en zorgen dat zij alles leren dat daarvoor van belang is.
Dat betekent ook: hen leren omgaan met onzekerheden, veranderingen en complexiteit.
Wij helpen hen daarbij op allerlei manieren: door het geven van goede lessen en door het geven van goede voorbeelden, door hen uit te dagen dingen te doen waarvan ze niet wisten dat ze het in zich hadden.