Digitaal leren op het Trinitas College


Digitaal leren

De digitale wereld gaat niet aan onze school voorbij. Steeds meer leerstof en lesmethodes worden digitaal aangeboden. Daarnaast wordt ook de elektronische leeromgeving (elo) op onze school steeds intensiever binnen het leerproces ingezet. Deze ontwikkeling sluit aan bij onze visie, waarin we belang hechten aan eigentijds, inspirerend en gevarieerd onderwijs. Op deze manier bereiden we onze leerlingen voor op een succesvolle stap naar het vervolgonderwijs, waar digitaal leren veelal praktijk is.

Notebook

In het kader van de digitale ondersteuning van het leren, werken we in de brugklassen met een eigen notebook voor iedere leerling. We hebben een aantrekkelijke overeenkomst gesloten met onze computerleverancier Vitasys en Smart2Scool. Hierbij levert Vitasys het notebook en lopen de bestel- en betaalprocessen via Smart2Scool.

Het notebook is speciaal gemaakt voor het onderwijs, voorzien van bijbehorende software en geleverd in een hardcoverdraagtas.
U heeft de mogelijkheid om het notebook ineens te betalen of gespreid over 48 maanden.
Het Trinitas College neemt in de vorm van een stimuleringsbijdrage van € 125,-- het servicepakket voor haar rekening, welke al van de totaalprijs is afgetrokken.

Dit servicepakket bestaat uit:

  1. Verzekering en garantie gedurende 48 maanden.
  2. Service. Op beide locaties is de gehele week een helpdesk aanwezig voor service en dienstverlening. Mocht een reparatie langere tijd in beslag nemen, dan ontvangt de leerling een vervangend notebook.
  3. Termijnbetaling. Gespreid betalen behoort tot de keuzemogelijkheden.
  4. Softwarepakket. Het softwarepakket Microsoft Office 365 (met o.a. de programma’s Word, Excel, OneNote en PowerPoint) waarmee op school wordt gewerkt, is inbegrepen.
  5. Opslagcapaciteit. Een grote eigen opslagruimte met een capaciteit van 1 Terabyte (in de Cloud).

Met de aanschaf van dit notebook verzekert u zich van een goed werkend notebook, speciaal gericht op het onderwijs en ’leerling-gebruik’, met een optimaal aanvullend servicepakket.

Algemeen geldt:

  • De leerling mag ook een eigen notebook meebrengen indien deze voldoet aan bepaalde technische specificaties, zodat er op school mee gewerkt kan worden.
  • Voor ouders die aantoonbaar minder draagkrachtig zijn bestaat er een betalingsregeling.
  • Bij principiële bezwaren tegen de aanschaf van een notebook wordt een passende oplossing gezocht.


Karena Water, adjunct-directeur a.i. Han Fortmann, k.water@trinitascollege.nl - (072) 5710144
Aad de Vries, adjunct-directeur Johannes Bosco, a.devries@trinitascollege.nl – (072) 5741021