De mail voor het bestellen van een notebook is verzonden, als u deze nog niet ontvangen heeft of als u problemen heeft met de bestelling kunt u contact met ons opnemen via helpdesk@trinitascollege.nl

Digitaal leren op het TrinitasCollege; een eigen notebook in de brugklas

Vanaf het nieuwe schooljaar 2017-2018 gaan we op het Trinitas College in de brugklassen werken met een notebook voor iedere leerling.
Op deze pagina informeren we u hierover. Tevens vindt u informatie over de mogelijkheden die wij zullen bieden om een notebook aan te schaffen of te huren.

Waarom het gebruik van ICT stimuleren?
De digitale wereld gaat niet aan de school voorbij. Steeds meer leerstof en lesmethodes worden digitaal aangeboden. Daarnaast wordt ook de Elektronische Leer Omgeving (ELO) op onze school binnen het leerproces steeds intensiever ingezet.
Deze ontwikkeling sluit goed aan bij onze visie waarin eigentijds, inspirerend en gevarieerd onderwijs belangrijk is en waarbij we onze leerlingen voorbereiden op een succesvolle stap naar het vervolgonderwijs waar digitaal leren veelal praktijk is.

In de afgelopen jaren hebben het gebruik van computerlokalen, laptopkarren en verschillende notebookprojecten op de beide locaties van het Trinitas College aangetoond dat de inzet van digitale leermiddelen een verrijking is van het onderwijs. Zo kan bijvoorbeeld bij het vak biologie een animatie van de bloedsomloop voor leerlingen zeer verhelderend werken naast een uitgebreide beschrijving ervan.
We zien dat deze ontwikkeling kan worden uitgebouwd als docenten alle leerlingen op ieder gewenst moment kunnen laten werken op hun eigen notebook, als klas maar ook individueel. Daarnaast maakt het digitaal werken meer maatwerk mogelijk zodat de leerlingen steeds beter op hun eigen niveau en tempo kunnen werken. Naast de basisleerstof kan gemakkelijker ondersteunende- of verrijkende leerstof worden aangeboden. Leerlingen die bijvoorbeeld de uitleg van een docent nog eens terug willen zien, kunnen dat met hun notebook op school of thuis doen, terwijl andere leerlingen verder kunnen werken aan andere opdrachten.

Al met al zien we meer variatie in de les, zien we dat leerlingen gemotiveerder werken, zien we dat meer maatwerk per leerling kan worden aangeboden en zien we dat de kwaliteit en het resultaat van het leerproces toeneemt.

Hoe enthousiast we ook zijn, digitaal leren wordt geen doel op zich. Het notebook wordt alleen dáár gebruikt waar het iets toevoegt aan het leerproces. Dit betekent dat het notebook naast de leerboeken gebruikt wordt om voor een goede afwisseling te zorgen. De leerlingen zitten dus niet ‘de hele dag achter de computer’.

We zijn overtuigd van de grote voordelen die een eigen notebook onze leerlingen kan bieden. Daarom hebben we voor volgend jaar een weloverwogen keuze gemaakt om in de brugklas te starten met een eigen notebook voor iedere leerling. Op dit moment benaderen we verschillende bedrijven om u een aantrekkelijk aanbod te doen voor de aanschaf of huur van een notebook. Het notebook is zowel op school als thuis te gebruiken en wordt, indien u dat wenst, uw eigendom.

Uitgangspunten

  • De school zorgt voor een aantrekkelijk aanbod om een notebook aan te schaffen bij een leverancier waar de school al vele jaren mee samenwerkt. Het Trinitas College neemt daarbij een aantrekkelijk servicepakket voor haar rekening.
  • De leerling mag ook een eigen notebook meebrengen indien deze voldoet aan bepaalde technische specificaties, zodat er op school mee gewerkt kan worden.
  • Voor ouders die aantoonbaar minder draagkrachtig zijn bestaat er een betalingsregeling.
  • Bij principiële bezwaren tegen de aanschaf van een notebook wordt een passende oplossing gezocht.

Bert Toebes, adjunct-directeur Han Fortmann, b.toebes@trinitascollege.nl - (072) 5710144
Aad de Vries, adjunct-directeur Johannes Bosco, a.devries@trinitascollege.nl – (072) 5741021