Werken bij het Trinitas College

Het Trinitas College is een katholieke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo in Heerhugowaard. We hebben zo'n 3400 leerlingen die onderwijs volgen op twee scholen met elk een kleinschalige inrichting. Het Han Fortmann herbergt de sector havo-vwo, de Johannes Bosco het vmbo.

Onze missie en visie sluiten aan bij onze opvatting over de kerntaak van onderwijs.
Die is: jonge mensen ondersteunen om een betekenisvolle plek te kunnen innemen in de samenleving, en zorgen dat zij alles leren dat daarvoor van belang is.
Dat betekent ook: hen leren omgaan met onzekerheden, veranderingen en complexiteit.
Wij helpen hen daarbij op allerlei manieren: door het geven van goede lessen en door het geven van goede voorbeelden, door hen uit te dagen dingen te doen waarvan ze niet wisten dat ze het in zich hadden. Dit kan alleen slagen met personeel dat betrokken en bekwaam is.

Vacatures
Arbeidsvoorwaarden
Talentontwikkeling
Solliciteren