Onderwijs op het Han Fortmann

Op het Han Fortmann wordt onderwijs aangeboden voor de afdelingen gymnasium, atheneum en havo. Bovendien is er een afdeling tweetalig onderwijs.

Onderbouw
Een leerling kan op het HF kiezen uit vier soorten brugklassen. Het Han Fortmann kent een éénjarige brugperiode in de varianten: havo/vwo, gymnasium en tto (tweetalig onderwijs). Het is ook mogelijk te kiezen voor een tweejarige brugperiode in de zogenoemde ONS-klassen, met daarin projectmatige onderdelen. Voor tto en gymnasium heb je een vwo-advies nodig. 

Aan het einde van de brugklas kiest de leerling, samen met de ouder(s)/verzorger(s) en in overleg met de mentor, voor voortzetting van de opleiding in 2-havo, 2-atheneum, 2-atheneum tweetalig of 2-gymnasium. Leerlingen van de ONS-klassen kiezen aan het einde van hun tweede leerjaar voor een vervolgopleiding in 3-havo of 3-atheneum.

De eerste drie leerjaren noemen we de onderbouw. In de onderbouw volgt de leerling met de eigen klas dezelfde vakken. Deze klas heeft ook een eigen mentor.

Bovenbouw
In het vierde leerjaar start de voorbereiding op het examenjaar. De bovenbouw duurt voor de havo twee jaar en voor het vwo drie jaar. Zowel op het havo als het vwo kan gekozen worden uit vier examenprofielen, die elk bestaan uit vaste combinaties van vakken. De vier profielen zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Behalve in de verplichte vakken moet een leerling ook nog examen doen in één of méér andere vakken. Op onze school kunnen leerlingen een keuze maken uit een zeer groot aanbod van vakken, zoals  tekenen, handvaardigheid en muziek; bewegen, sport en maatschappij; handvaardigheid (havo) en filosofie (vwo)

Havo
Op de havo wordt gewerkt aan de oriëntatie op studie en beroep. De studie- en beroepsmogelijkheden voor een havist zijn breed: van praktisch tot theoretisch. Daarom bevat de opleiding praktische en theoretische componenten. Havisten kunnen op het HF, naast de reguliere examenvakken, examen doen in handvaardigheid en BSM en Goethe.

In de derde klas gaan de leerlingen een dag naar Münster om in een levensechte situatie hun spreekvaardigheid te oefenen en daarmee het in de klas geleerde in praktijk te brengen. Vervolgens gaan de havisten in de vierde klas op stedenreis, met als doel kennis te maken met de cultuur en inwoners van het betreffende land en samen met leeftijdsgenoten de stad te ontdekken.

Bovendien hebben de leerlingen in dit voorexamenjaar een arbeidsoriëntatiestage, met als doel te ondervinden hoe het is om in een bedrijf mee te werken en te ervaren of dit soort werk aansluit bij de talenten, wensen en mogelijkheden van de leerling. Bovendien hopen we de leerlingen hiermee te helpen bij de keuze van een vervolgopleiding.

VWO
Voor leerlingen van het vwo is er een breed aanbod van vakken en keuzemogelijkheden in de bovenbouw. Naast de verplichte profielvakken valt er veel te kiezen. Bovendien kunnen de leerlingen die een extra uitdaging zoeken bij de talen, een aanvullend diploma halen voor Frans (Delf), Engels (Cambridge) en Duits (Goethe)

In de derde klas gaan de leerlingen een dag naar Münster om in een Duitstalige omgeving hun spreekvaardigheid in praktijk te brengen. In de vierde klas gaan de leerlingen die Frans hebben gekozen, een dag naar Lille om middels allerlei opdrachten de stad te ontdekken en hun spreekvaardigheid in praktijk te brengen.

Alle leerlingen van het vwo voeren in de vijfde klas de kerstmusical op voor alle andere leerlingen en medewerkers van Han Fortmann.

Gymnasium
In de gymnasiumbrugklas volgen de leerlingen dezelfde vakken als in de brugklassen havo/vwo, maar ze krijgen daarnaast twee uur Griekse en Latijnse taal en cultuur per week. In gymnasium 2 en 3 krijgen zij Latijn en Grieks. Het is mogelijk vanuit een havo/atheneum brugklas, na het volgen van een korte module Latijn, in 2 gymnasium in te stromen. In de bovenbouw hebben de leerlingen een keuze gemaakt voor de Latijnse of Griekse taal en cultuur of voor beiden. Klik HIER voor meer informatie over het gymnasium.

Tweetalig onderwijs (tto)
In de klassen tweetalig onderwijs wordt in de onderbouw in ongeveer de helft van de lessen Engels gesproken. Klik HIER voor meer informatie over tto. In de bovenbouw worden de vakken weer in het Nederlands gegeven. Dit is een eis die gesteld is door het Europees Platform. Alle vakken waarvoor een centraal schriftelijk examen wordt gedaan in in de bovenbouw, moeten in het Nederlands gegeven worden.

  • Nieuws
  •  
  • Meedoen met de Grote Prijs kan een mooi vervolg hebben. Dat is in ieder geval zo voor Myrthe en Emmy, oud-leerlingen van het HF. Deze twee meiden, die vorig jaar zijn geslaagd voor het eindexamen vwo, treden aanstaande zaterdag op in het Gemaal. lees verder
  •  
  • Toen Janna Wolters, docente tekenen op het HF, een paar maanden geleden samen met haar leerlingen van vwo-5 op excursie was in het Frans Hals Museum, stuitten zij op een huwelijksportret waarvan één deel ontbrak. lees verder
  •  
  • In het Rijksmuseum is tot en met 15 september de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt te zien. Voor deze tentoonstelling gaven meer dan 8.000 mensen uit 95 landen gehoor aan de oproep een zelfgemaakt kunstwerk geïnspireerd op Rembrandt lees verder