Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

Leerlingbegeleiding
De leerlingbegeleiding is bij ons in goede handen. Alle medewerkers tezamen willen de leerlingen op school elke dag opnieuw een prettige en veilige omgeving bieden. Onze docenten vinden een goede en vertrouwde sfeer in de klas belangrijk. Zij geven persoonlijke aandacht als dat nodig is. Elke leerling heeft een mentor en er zijn wekelijks mentorlessen. Ons onderwijs en onze ondersteuning zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid bij het leren van onze leerlingen. Bekijk ook eens ons filmpje waarin medewerkers vertellen over de begeleiding.

Leerlingondersteuning
Leerlingen zijn verschillend en daar wordt in de klas zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Daarnaast zijn er op school verschillende mogelijkheden van korte of langdurige ondersteuning bij de studie (buiten de eigen klas). Voor leerlingen die bij een vak extra hulp kunnen gebruiken zijn er in de onderbouw steunlessen en in de bovenbouw is er het Studiehuis en is er individuele studiebegeleiding mogelijk. Voor de leerlingen van de brugklas en klas 2 is er in 5 periodes gedurende het schooljaar huiswerkwerkbegeleiding mogelijk in de studieplaats.

We bieden leerlingen die tijdelijk niet goed in hun vel zitten op school sociaal-emotionele ondersteuning. Bij problemen van persoonlijke aard op school of thuis kan een leerling op het Han Fortmann in ieder geval bij de eigen mentor terecht. Op advies van de mentor of op eigen verzoek kan de leerling om een of meer gesprekken met de counselor vragen. Verder zijn er groepslessen zoals bijvoorbeeld de sovatraining (sociale vaardigheidstraining) en er is individuele counseling zoals bijvoorbeeld de faalangstreductietraining. Voor een beperkte groep leerlingen (met functionele beperking of gestapelde problematiek) is langdurige ondersteuning mogelijk in de vorm van een Ondersteuning Op Maat-traject.

En ten slotte, onze coördinator leerlingondersteuning is een prima gesprekspartner voor leerlingen en hun ouders/verzorgers bij allerlei soorten vragen en problemen, die meer aandacht vragen.

Een overzicht van alle vormen van begeleiding kunt u vinden op de ondersteuningskaart.

coördinator leerlingondersteuning (alle leerjaren)
mw drs E.J.M. (Liesbeth) van Lanen
e.vanlanen@trinitascollege.nl