Schoolleiding

vwo-havo / Han Fortmann
Beukenlaan 1, 1701 DA Heerhugowaard
telefoon: (072) 571 01 44 | f (072) 571 42 49
email: infohf@trinitascollege.nl


Directeur


mw. drs. W. Schaveling
w.schaveling@trinitascollege.nl

Adjunct-directeuren

klas 1, 2 en 3 vwo/havoKlas 4, 5 en 6 vwo/havo & coördinatie eindexamen
dhr. B. (Bert) Toebesdhr. T. (Theo) van Rooijen
b.toebes@trinitascollege.nlth.vanrooijen@trinitascollege.nl


Afdelingsleiders

Brugklasleerjaar 2 havo en vwo
dhr. S.T.L. (Sander) KonijnDhr. J.N. (Jaap) Keijzer
s.konijn@trinitascollege.nlj.keijzer@trinitascollege.nl

havo leerjaar 3, 4 en 5vwo leerjaar 3, 4, 5 en 6
mw. A. (Annelies) Rozemeijerdhr. P.J.J. (Peter) van der Linden
a.rozemeijer@trinitascollege.nlp.vanderlinden@trinitascollege.nl


Formatie en roosterzaken
ontwikkeling, onderzoek en leerlingparticipatie
mw. drs. K.B. (Karena) water
k.water@trinitascollege.nl