Leermiddelen

Het Trinitas College krijgt, zoals alle vo-scholen in Nederland, een vergoeding voor de schoolboeken van de overheid. Schoolboeken zijn daarmee gratis voor de ouders/verzorgers.
Ouders hoeven dus niet te betalen voor leerboeken, werkboeken, projectboeken, tabellenboeken, examenbundels, eigen leermateriaal van de school, de licentiekosten van digitaal lesmateriaal, cd’s en dvd’s met lesmateriaal.
Lesmaterialen en ondersteunende materialen, die niet specifiek voor één leerjaar bedoeld zijn, zoals een atlas, een woordenboek of een rekenmachine, zijn niet gratis. Deze materialen moeten nog door (de ouders van) de leerlingen zelf worden aangeschaft. Ouders worden door middel van een brief geïnformeerd om welke materialen het gaat.
Het (interne) boekenfonds is verantwoordelijk voor de distributie van de gratis leermiddelen.

Leerlingen zijn verplicht boeken uit het boekenpakket te kaften en ervoor te zorgen dat deze boeken het hele jaar gekaft blijven. Boeken mogen uitsluitend in een stevige boekentas of rugzak vervoerd worden. Schade aan of vermissing van het geleende lesmateriaal dient te worden vergoed. Deze schade moet onmiddellijk bij het inleveren van de boeken worden voldaan.