Het Trinitas College is een officiƫle Academische Opleidingsschool.


Wat houdt dit in?
Opleiden in de school is een samenwerkingsproject van de lerarenopleidingen en enkele scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Het Trinitas College is partner van de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW).

De opleidingsschool is samen met de opleidingsinstituten gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden van leraren in het eerste en tweedegraads gebied. De opleidingsinstituten waarmee wij intensief samenwerken zijn: Vrije Universiteit Amsterdam (Onderwijscentrum), Hogeschool van Amsterdam (Onderwijs en Opvoeding), Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), Hogeschool InHolland (Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing) en de Universiteit van Amsterdam (Interfacultaire Lerarenopleiding).
Opleiden in de school houdt in dat studenten een deel van hun docentcompetenties verwerven in de dagelijkse praktijk op hun stageschool. Dit vereist een georganiseerde en systematische aanpak van opleiden en begeleiden van studenten op de opleidingsschool.

Het Trinitas College biedt op beide locaties hoogwaardige leerwerkplekken. Duaal en niet-duaal. Onder leiding van professioneel geschoolde, gecertificeerde schoolopleiders en vakbegeleiders leren studenten op competentie- en praktijkgerichte wijze het vak van docent. Het opleiden en begeleiden van studenten vindt plaats in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers (instituutsopleiders) van de opleidingsinstituten.
Beide locaties hebben twee schoolopleiders. Voor de locatie Johannes Bosco (vmbo) zijn dat Eelco Jansen en Marc van den Vrijhoef en voor de locatie Han Fortmann Jacco Butter en Hanneke Oostendorp .

Meer weten?
Neem contact op met Hanneke Oostendorp, coƶrdinerend schoolopleider.
j.oostendorp@trinitascollege.nl