WISKUNDE
Terug naar overzicht vakken Han Fortmann  I  links en downloads  I

In de sectie wiskunde van het Han Fortmann zijn de volgende docenten werkzaam:


 We maken gebruik van de methode Getal en Ruimte, editie 2008.

Rekenen.
Van zo'n 50 verschillende basisscholen komen er leerlingen naar de brugklas van onze school.. Om te kijken naar hun rekenvaardigheden maken alle leerlingen een instaptoets reken. Vervolgens krijgen de leerlingen allemaal een aantal lessen over basisvaardigheden rekenen. Na deze lessen krijgen de leerlingen opnieuw een toets. We kunnen dan kijken of de leerlingen de stof uit die rekenlessen goed hebben verwerkt. De leerlingen die nog teveel fouten hebben gemaakt krijgen remedial teaching rekenen. Eén van de basisvaardigheden is de volgorde van bewerkingen. Dit wordt op sommige lagere scholen nog verkeerd aangeleerd. Hieronder wat uitleg over de "nieuwe" afspraken.

Rekenen in de Brugklas
Voor het gebruik van de rekenmachine hadden we in Nederland een afspraak over de volgorde van het rekenen. Hiervoor werd gebruik van Meneer van Dale wacht op antwoord.

Met de komst van de rekenmachine moest er internationaal iets worden afgesproken. Om de afspraken goed te kunnen onthouden, gebruiken we op onze school de volgende regel: Hoe makkelijk was de volgorde ook al weer ?
 

1

Haakjes

2

Machtsverheffen

3

Worteltrekken

4

Delen en Vermenigvuldigen in de volgorde zoals het er staat

5

Optellen en Aftrekken in de volgorde zoals het er staat

Voorbeelden

Voorbeeld 1

 

14 - 8 + 3 = 6 + 3 = 9

12 : 3 x 2 = 4 x 2 = 8  Let op! Dit is anders dan bij "Meneer van Dale".

12 x 3 : 2 = 36 : 2 = 18


Voorbeeld 2

Het is handig om de tussenstappen onder elkaar i.p.v. naast elkaar te zetten.
Je maakt dan minder gauw fouten.

12 x 5 - (5 x 3 + 2) =

   60   -   ( 15   + 2) =

   60   -           17     =   43

Voorbeeld 3Computerhulp bij het onderwijs
Bij de nieuwe boeken die we in de brugklas gebruiken is een CD-ROM bijgesloten met veel software die rechtstreeks te gebruiken is bij de verschillende hoofdstukken.
Vaak is het zelfs zo dat delen van een hoofdstuk vervangen zouden kunnen worden door digitaal materiaal.
In de wiskundelessen zelf is het niet altijd mogelijk van dit digitale materiaal gebruik te maken, maar iedere leerling kan er thuis dus wel mee aan de gang.

Wisweb
In de onderbouw maken we gebruik van de Website van de Universiteit van Utrecht, die speciaal gemaakt is voor wiskunde in de basisvorming: www.wisweb.nl
Kies op deze pagina voor Applets. De programmaatjes zijn geschreven in Java.
In Windows 98 zit deze taal standaard maar bij Windows XP is het niet meer aanwezig.
Maak je gebruik van Windows XP dan moet je eerst een plugin installeren.
De Java-plugin kun je downloaden bij www.java.com

Winplot
In klas 1 t/m 3 maken we gebruik van het grafiekenprogramma Winplot. Dit programma is gratis. Je kunt het hier downloaden.

Algebraïsche vaardigheden oefenen
Voor het oefenen van een aantal algebraïsche vaardigheden kun je gebruik maken van een verzameling programma's uit Amerika.